Indkaldelse til generalforsamling for Bowlingklubben Køge75 onsdag den 7. februar 2018 kl. 20:35 i Køge Bowling Center

Kære klubkammerater.

Bestyrelsen indbyder hermed til den årlige generalforsamling i Bowlingklubben Køge75, hvor vi håber at se rigtig mange. Bestyrelsens årsberetninger vil blive præsenteret på generalforsamlingen og efterfølgende lagt på klubbens hjemmeside. Forslag, regnskab og budget udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen, som afholdes umiddelbart efter træning i cafeteriaet. Bestyrelsen byder på en øl eller vand til deltagerne.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 24. januar 2018

Generalforsamlingens dagsorden.

 1. Valg af dirigent
  1. Valg af 2 stemmetællere
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Protokol fremlægges
 4. Regnskab/budget/fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelse og udvalg

Formand: Martin er på valg og genopstiller ikke

Seniorleder: Per er på valg og genopstiller

1 bestyrelsessuppleant: Michelle er på valg og genopstiller ikke

1 revisor: Jørgen er på valg og genopstiller

1 revisorsuppleant: Klaus er på valg

 1. Fremtidigt virke

 

 Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

1 Response

 1. Per Grinsted Sørensen siger:

  Regnskab og budget er udsendt idag i 2 mails til alle klubbens medlemmer.
  Hvis nogle af uransagelige grunde ikke har modtaget dette bedes de sende en mail/sms til Birger.