Bestyrelses opgaver

Bestyrelsesopgaver bowlingklubben Køge 75

Formand:

 • Varetager klubbens interesser og kontakter
 • Har den direkte kontakt til SBwU og DBwU
 • Repræsenterer klubben ved repræsentantskabsmøder i SBwU og DBwU
 • Underretter bestyrelsen om klubbens aktiviteter herunder om henvendelser fra kommunen, bowlingforbundet, kredsen og unionen
 • Sørger for i samarbejde med kassereren at søge om tilskud i rette tid
 • Sørger for input til hjemmesiden og den lokale presse
 • Arbejder aktivt for at tiltrække sponsorer
 • Er administrator og tovholder på bowlingportalen
 • Giver klubbens medlemmer administratorret til bowlingportalen
 • Udformer sponsorkontrakter i samarbejde med kassereren

Kasserer:

 • Fører klubbens regnskab og arkiverer bilag og anden dokumentation
 • Er ansvarlig for ansøgning og fornyelse af licenser
 • Indkasserer kontingent for både seniorer og ungdom og afregner baneleje iht. aftale
 • Betaler regninger som er godkendt af bestyrelsen
 • Sørger for input til hjemmesiden og den lokale presse
 • Arbejder aktivt for at tiltrække sponsorer
 • Er administrator på bowlingportalen
 • Udformer sponsorkontrakter i samarbejde med formanden

Seniorleder:

 • Tilrettelægger klubmesterskab for seniorer
 • Ansvar for tilmelding til turnering efter indhentet medlemstilkendegivelse
 • Ansvar for information om tidsfrister ved tilmelding til turneringer
 • Sørger for at der sættes hold
 • Ansvarlig for at informere kassereren om nye licensansøgninger
 • Ansvarlig for indrapportering af klubbens resultater til forbundet
 • Ajourfører rekorder til klubbens hjemmeside
 • Køber præmier efter bestyrelsens godkendelse
 • Står for planlægning og fordeling af klubbens dommervagter
 • Fordeler opgaverne mellem medlemmerne i spilleudvalget
 • Sørger for input til hjemmesiden og den lokale presse
 • Er administrator på bowlingportalen
 • Arbejder aktivt for at tiltrække sponsorer

Suppleant til bestyrelsen:

 • Sørger for at der bliver samlet ind og købt gaver ved runde fødselsdage (30,40,50”¦)
 • Sørger for protokollen, indsætter referat i mappe, og fremlægger denne ved klubmøder, samt videregiver referater til hjemmesiden
 • Er tovholder på julefest og klubfest arrangementerne