Klubbens medlemmer

Herrer

Allan Kaurin
Arne Christensen
Arne Sørensen
Birger Steen Pedersen
Carsten Petersen
Claus Christian Thomsen
Finn Løje Hansen
Henning Schmidt
Joe Schmidt Pedersen
John Pedersen
Jørgen Petersen
Klaus Hansen
Leif Mortensen
Mathias Voetmann
Michael Voetmann
Ole Thorsager
Per Grinsted Sørensen
Per Lunding Sørensen
Phillip Thomsen
Pierre Bocquet
René Broløs
Rudi Nielsen
Tom Lang Hansen

Damer

Ann Månsson
Anne Agerbæk
Berit Schmidt
Birgit Conny Thomassen
Christel Overgaard
Christina Stolberg
Ditte Eriksen
Gitte K. Jensen
Mette Hansen
Rikke Anstrup Seneberg
Aase Eriksen