I-bowl zonefinaler

Kære Klub

I-Bowl er nu afsluttet og alle spillede resultater indberettet og dermed er vi klar til afvikling af zonefinalerne.

Ialt er der blevet indrapporteret 1.485 resultater, 506 medlemmer har deltaget og 61 klubber har aktivt solgt slagsedler.

KBU og DBwF takker for klubbens og alles deltagelse og arbejde i den forbindelse.

I forbindelse med zonefinalerne gør vi opmærksom på at formatet er som følger

  • Der spilles 4 serier EU
  • Der spilles med handicap som tildeles på samme måde som i indledende
  • I tilfælde af lighed er det laveste handicap som første kriterie og herefter højeste 4. serie, 3. serie og så fremdeles.
  • Det koster 50 kr. at deltage
  • Top 3 fra hver zone går videre til landsfinalen
  • Betaling for deltagelse i zonefinalen sker via http://shop.bowlingsport.dk (HUSK at angive spillernavn og zone i ordre kommentar feltet ved betaling så vi kan placere betaling ved rette deltager)
  • I tilfælde af zonefinale deltagere melder afbud suppleres der op fra nr. 25 og videre – afbud meldes snarest muligt til ibowl@bowlingsport.dk samt jmi@bowlingsport.dk. Evt. afbud fremgår på zonefinale siden og de 24 zonefinale deltagere tilpasses i oversigten.

På nedenstående link kan zonefinale deltagere ses og her vil resultaterne fra zonefinalerne også vises efterhånden som disse afvikles. Og landsfinalen når denne afvikles i 2015.

Her kan også ses hvornår og hvor de forskellige zone finaler afvikles.

http://dm.bowlingsport.dk/ibowl/

1 Response

  1. Per Grinsted Sørensen siger:

    Klaus, du er 1. reserve i zone 8, så vi håber på et afbud fra en bowler fra en af de andre klubber 🙂