Category: Bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde 7/5 2014

1.Godkendelse af referat fra 2/5 2014. Referat fra 2/5 2014 er godkendt.   2.Repræsentants møde i DBwf. Martin tager til repræsentants møde i Fredericia lørdag den 10/5 2014.05.09 Regnskab 2013 forventes ikke godkendt, der...

Referat af bestyrelsesmøde d.5.2.14

1. Generalforsamlingen Birger havde lavet et regnskab og udkast til budget, som vi drøftede. Vi nåede frem til, at vi ville foreslå en kontingentforhøjelse for de aktive i månederne juni og juli på 50kr....

Referat af bestyrelsesmøde d. 15.1.14

1. Generalforsamling d. 26.2.14 Der skal indkaldes til generalforsamling. Indkaldelsen lægges på hjemmesiden og der laves papirkopier til dem, der måtte ønske det. Indkaldes gøres klar til at sætte på hjemmesiden senest d.29.1.14. Der...

Referat af bestyrelsesmøde d. 6.11.13

1. Klubbens økonomi Klubben har nu tilbagebetalt godt 10000kr til Køge Kommune. Det kommunale tilskud er blevet meget lille, og Birger vil undersøge nærmere hvad det reelt vil være fremover. Vi vil så ud...

Bestyrelsesmøde 2.10.13 – referat

1. Økonomi Klubben er ved at være presset rent økonomisk. Der er færre medlemmer end budgetteret med. Der afventes også en afregning med tilbetaling til Køge Kommune. Der har ved træningen ikke været fyldt...

Bestyrelsesmøde 7.8.13 – referat

1. Møder og arrangementer – Der er dommermøde i kredsen d.12.8.13 Der er endnu ikke kommet en dommeroversigt, Birthe kontakter derfor Bertel for at høre om mødet evt. udsættes. Vi ønsker vores dommervagter, så...

Referat af bestyrelsesmøde d. 1.5.13

1. Klubmesterskab § Tilmelding Der er lige nu 31 tilmeldte. Birthe kontakter Jeanette og Tone og Birger kontakter de herrer, der endnu ikke har skrevet sig på. § Opdeling i rækker ved selve klubmesterskabet...