Vejledning i forbindelse med genåbning af bowlingsporten

Sendt til:

Alle klubformænd
Alle bowlingcentre
Alle DBwF frivillige
Alle modtagere af nyhedsinfo fra bestyrelsen

Kære alle
Hermed fremsendes Danmarks Bowling Forbunds generelle retningslinjer for genåbning af Danmarks Bowling Forbunds aktiviteter (se dokumentet her).
Vi skal i den forbindelse henstille til, at alle klubformænd drager omsorg for at klubbens atleter, bliver bekendt med retningslinjerne.
Atleterne bør under alle omstændigheder forholde sig til dokumentets afsnit 2 og 3

Endvidere vedhæftes Kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræts -og foreningsliv, dateret 8. juli 2020 (se retningslinierne her).

Mange hilsner og held og lykke med genåbningen. Pas godt på jer selv og hinanden.
/Jan 😊

Danmarks Bowling Forbund

Jan Donde
Administrationschef

Mobil; 2227 4753
Mail: jdo@bowlingsport.dk
www.bowlingsport.dk