Tilfredshedsundersøgelse

Som en del af indsatsen i arbejdet med den strategiske masterplan ”fælles mål”,  iværksætter DBwF nu to tilfredshedsundersøgelser.

Der er tale om:

  • Tilfredshedsundersøgelse blandt nuværende medlemmer i alle klubber
  • Tilfredshedsundersøgelse blandt klubledelser, DBwF frivillige og eksterne interessenter

Formålet med undersøgelsen blandt nuværende medlemmer er naturligvis, at blive klogere på medlemmernes tilfredshed, eller mangel på samme.

Resultatet af undersøgelsen skal gøre forbundet og klubberne klogere på, hvor der bør sættes ind for, at sikre medlemmernes fastholdelse.

Vi vil naturligvis dele den efterfølgende analyse med klubberne og gå i dialog om konklusionerne.

For at sikre størst mulig tyngde i den efterfølgende analyse, er det vigtigt, at vi får så mange respondenter som muligt.

Vi skal derfor, i alles interesse, anmode klubberne om, at videresende linket til spørgeskemaet til klubbens medlemmer.

Spørgeskemaet henvender sig både til atleter med licens og uden licens.

 

https://survey.enalyzer.com/?pid=taqb2k2t

 

Deadline på besvarelse er sat til den 30.04.2019

Link til tilfredshedsundersøgelse blandt klubledelser, DBwF frivillige og eksterne interessenter, vil senere blive fremsendt.

Tak for hjælpen og mange hilsner

/Jan

Danmarks Bowling Forbund

Jan Donde

Administrations -og udviklingschef

Mobil; 2227 4753

Mail: jdo@bowlingsport.dk

www.bowlingsport.dk