Indkaldelse til generalforsamling for bowlingklubben Køge75 onsdag den 25. februar 2015 kl. 20:35

Kære klubkammerater.

Bestyrelsen indbyder hermed til bowlingklubbens Køge75 årlige generalforsamling, hvor vi håber at se rigtig mange. Bestyrelsens årsberetninger vil blive præsenteret på generalforsamlingen og efterfølgende lagt på klubbens hjemmeside. Forslag, regnskab og budget vil komme ud 8 dage før Generalforsamlingen. Generalforsamlingen holdes i år umiddelbart efter træning i kælderen (kan flyttes til kantinen). Og vi håber derfor at rigtigt mange vil blive til generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest Onsdag den 11. Februar 2015

Generalforsamlingens dagsorden.

 1. Valg af dirigent
  a. Valg af 2 stemmetællere
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Protokol fremlægges
 4. Regnskab/budget/fastansættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelse og udvalg
  Kasserer: Birger er på valg og ønske genvalg
  1 bestyrelsessuppleant: Er på valg. Berit ønsker ikke genvalg
  1 revisor: Jørgen er på valg og ønsker genvalg
  1 revisorsuppleant: Står som vakant pt. Bestyrelsens forslår HC.
 7. Fremtidigt virke

Med venlig hilsen Bestyrelsen