Indkaldelse til generalforsamling for Bowlingklubben Køge75 onsdag den 20. februar 2019 kl. 20:35 i Køge Bowling Center

Kære klubkammerater.

Bestyrelsen indbyder hermed til den årlige generalforsamling i Bowlingklubben Køge75, hvor vi håber at se rigtig mange. Bestyrelsens årsberetninger vil blive præsenteret på generalforsamlingen og efterfølgende lagt på klubbens hjemmeside. Forslag, regnskab og budget udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen, som afholdes umiddelbart efter træning i cafeteriaet. Bestyrelsen byder på en øl eller vand til deltagerne.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 6. februar 2019

Generalforsamlingens dagsorden

  1. Valg af dirigent
    1. Valg af 2 stemmetællere
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  3. Protokol fremlægges
  4. Regnskab/budget/fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse og udvalg

Kasserer: Birger er på valg og genopstiller

1 bestyrelsessuppleant: pt vacant

1 revisor: Jørgen er på valg og genopstiller

1 revisorsuppleant: Klaus er på valg

  1. Fremtidigt virke

 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

30.01.2019