Indkaldelse til generalforsamling for Bowlingklubben Køge75 onsdag den 17. februar 2016 kl. 20:35 i Køge Bowling Center

Kære klubkammerater.

Bestyrelsen indbyder hermed til den årlige generalforsamling i Bowlingklubben Køge75, hvor vi håber at se rigtig mange. Bestyrelsens årsberetninger vil blive præsenteret på generalforsamlingen og efterfølgende lagt på klubbens hjemmeside. Forslag, regnskab og budget udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen, som afholdes umiddelbart efter træning i cafeteriaet. Bestyrelsen byder på en øl eller vand til deltagerne.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 3. februar 2016

Generalforsamlingens dagsorden.

 1. Valg af dirigent
  1. Valg af 2 stemmetællere
 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Protokol fremlægges
 4. Regnskab/budget/fastansættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelse og udvalg
  Formand: Martin er på valg og genopstiller
  Seniorleder: Per er på valg og genopstiller
  1 bestyrelsessuppleant: Er på valg. Er pt. ikke besat
  1 revisor: Jørgen er på valg og genopstiller
  1 revisorsuppleant: Er pt. ikke besat
 7. Fremtidigt virke

 

 Med venlig hilsen Bestyrelsen