Alle aktiviteter er foreløbig suspenderet

Nyeste opdatering fra forbundets administration og bestyrelse!

ALLE aktiviteter dvs. mesterskaber, stævner, holdturneringer, kurser, mødeaktivitet og repræsentantskabsmøde er foreløbigt suspenderet.

Bestyrelsen holder stadig et ekstraordinært møde i aften hvor der vil blive drøftet de mere lavpraktiske konsekvenser af situationen.

IGEN beder vi alle om at have tålmodighed og forståelse for situationen. Hvis nogen har spørgsmål der ikke kan vente til efter bestyrelsens møde, kan der rettes henvendelse på kontor@bowlingsport.dk

Se mere på forbundets hjemmeside.